Dịch vụ kiểm hàng

KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT- DPI

Giới thiệu dịch vụ: Kiểm tra trong quá trình sản xuất được tiến hành khi 40-60% số lượng sản phẩm đã được sản xuất. Tùy theo sản phẩm và quá trình sản xuất, kiểm tra trong quá trình sản....

KIỂM TRA LẤY MẪU NGẪU NHIÊN KHÂU CUỐI-FRI

Giới thiệu dịch vụ Việc đánh giá các đặc tính chính của sản phẩm được thực hiện ở giai đoạn cuối của quá trình sản xuất khi lô hàng được sản xuất 100% và ít nhất 80% đã được....

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Tại sao cần sử dụng dịch vụ Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất hàng? Sử dụng dịch vụ kiểm tra trước khi xuất hàng có thể giảm thiểu các nguy cơ rủi ro do có sự không phù hợp....

KIỂM TRA SẢN PHẨM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Một số sản phẩm của khách hàng yêu cầu được kiểm tra tính năng, thành phần hoặc kiểm tra nguyên liệu ngay ở lô đầu tiên của nhà cung ứng hoặc phá nát các mẫu lỗi để kiểm tra chi....