Giám định hàng công nghiệp

KIỂM TRA VIỆC BỐC HÀNG LÊN TÀU HOẶC CONTAINER

Kiểm tra lúc xếp hàng lên tàu liên quan tới việc chứng kiến hàng hoá được xếp vào công ten nơ tại cảng xếp hàng để đảm bảo rằng không có sự thay thế hàng và việc xếp hàng được tiến....

GIÁM ĐỊNH HÀNG CÔNG NGHIỆP

Phương châm hỗ trợ các doanh nghiệp ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau trong việc quản lý thiết bị và quá trình vận hành, từ giai đoạn thiết kế, lắp đặt đến chạy thử và vận hành. Mục....