KHÓA ĐÀO TẠO “HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2004 SANG PHIÊN BẢN ISO 14001:2015”

KHÓA ĐÀO TẠO 

“HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2004 SANG PHIÊN BẢN ISO 14001:2015”

 

   Kính thưa: Quý Doanh Nghiệp!

Giống như ISO 9001, ISO 14001 là một sản phẩm của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. Ngày 15/09/2015 Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO – International Organization for Standardization) đã công bố ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015, ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới mới được sửa đổi và ban hành với những cải tiến quan trọng để phù hợp hơn với tương lai.

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất/ dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình.

Cũng như ISO 9001, năm 2015 đánh dấu một bước chuyển đổi vô cùng quan trọng của tiêu chuẩn với sự ra đời của phiên bản ISO 14001:2015. Phiên bản mới nói rõ hơn về “điều kiện môi trường và thành quả môi trường”.

Nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ ISO 14001:2004 sang ISO 14001:2015, TQCSI Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan/Doanh nghiệp khóa đào tạo “Hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL ISO 14001:2015” như sau:

     1. Tại Hà Nội:

  • Thời gian đào tạo: 01 ngày 25/03/2016
  • Địa điểm đào tạo: Tầng 3 – tòa nhà 198 Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – Hà Nội. 

    * Thời gian & Chi phí:

  1. Thời gian: 01 Ngày
  2. Chi phí: 1.000.000 VNĐ/ 01 học viên (Chi phí trên đã bao gồm chi phí tài liệu học và giải khát giữa giờ nhưng chưa bao gồm 5% thuế VAT).
  3. Chứng chỉ sẽ được cấp phát cho học viên vào cuối khóa học.

Quý Doanh Nghiệp vui lòng liên hệ đăng ký với chúng tôi nếu có nhu cầu tham dự.

Thông tin liên hệ:

Ms. Nguyen Thanh Huong – Project Department Officer

Head office: 3rd Floor, 198 Nguyen Tuan Street., Thanh Xuan District, Hanoi City

Tel: +84 4 6283 3330/ 6286 8380 | Fax: +84 4 6326 6660

Cell phone: +84-934 539 396

Email: huong.nt@tqcsi.vn

Website: www.tqcsi.com.vn

Trân trọng cảm ơn!