Nguyên tắc chứng nhận

PQI Việt Nam xây dựng Bản Nguyên tắc chứng nhận làm cơ sở, chỉ dẫn cho mọi hoạt động, quy trình liên quan đến cung cấp dịch vụ nhằm duy trì, đảm bảo chất lượng cho mỗi chứng nhận được đánh giá bởi PQI Việt Nam. PQI Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng quan tâm, chia sẻ, và cùng hợp tác với PQI Việt Nam để thực hiện các thủ tục đánh giá và cấp chứng nhận theo bản Nguyên tắc chứng nhận này.

Quý Khách hàng có thể tải Nguyên tắc chứng nhận của PQI Việt Nam Tại Đây