ĐÁNH GIÁ NHÀ MÁY (FA)

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (FA)

Dịch vụ FA là một cuộc đánh giá tại hiện trường về khả năng và năng lực trong việc đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của khách hàng.

Dịch vụ FA giúp cho Khách hàng/ nhà thương mại xem xét trước năng lực và khả năng trong việc đảm bảo tiến độ giao hàng, số lượng và chất lượng hàng của các nhà máy trên cơ sở đáp ứng các luật định để bảo vệ danh tiếng của thương hiệu.
Các phát hiện và khuyến cáo từ việc đánh giá tại hiện trường giúp Khách hàng/ nhà thương mại khuyến khích các nhà máy tuân thủ theo các thông lệ tốt nhất và theo đuổi một chiến lược cải tiến liên tục.

KHI NÀO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ NHÀ MÁY (FA)

  • Trước khi lựa chọn một nhà cung ứng.
  • Khi muốn có một bên thứ ba đánh giá độc lập.
  • Khi muốn tiết kiệm chi phí.

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ 

  • Đánh giá môi trường sản xuất và thiết bị
  • Hệ thống quản lý chất lượng hiện tại (quản lý nguyên liệu đầu vào, kiểm soát trong quá trình, giám định cuối cùng và đóng gói)
  • Xử lý nguyên liệu không phù hợp;
  • Trao đổi thông tin và nhân sự
  • Kiểm soát tài liệu và phân luồng công việc
  • Xử lý các khiếu nại
  • Đào tạo và giáo dục

Việc đánh giá sẽ bao gồm phần báo cáo thông tin chung do nhà máy cung cấp chẳng hạn như năng lực sản xuất hàng tháng, máy móc, các sản phẩm chính đã được sản xuất và các hoạt động bên trong và bên ngoài. Đây là một quá trình mà nhà cung ứng đảm nhiệm quyền sở hữu và trách nhiệm đối với sự phù hợp về chất lượng và tối ưu hoá quá trình sản xuất, là một hành động mang tính phòng ngừa để phát hiện nguy cơ tiềm ẩn của sản phẩm không phù hợp đang được sản xuất.

Phương pháp đánh giá của chúng tôi là đưa ra việc xem xét tại hiện trường mang tính hệ thống đối với hệ thống quản lý và các thông lệ theo yêu cầu của khách hàng. Đối với địa điểm được đánh giá, chúng tôi kiểm tra chéo cơ sở dữ liệu thông qua quan sát, các chuyến thị sát tại nhà máy, phỏng vấn với ban lãnh đạo và xem xét tài liệu.

Bài viết liên quan