🌿 QUẢN LÝ KHÍ NHÀ KÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP: BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG TRONG NỖ LỰC GIẢM TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 🌿

🌍 Biến đổi khí hậu là một thách thức toàn cầu đang diễn ra và có tác động ngày càng lớn đến môi trường và cuộc sống của chúng ta. Để giảm tác động của biến đổi khí hậu, việc kiểm kê khí nhà kính đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và quản lý lượng khí nhà kính phát thải.

💥 💥 Theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP, đối tượng báo cáo kiểm kê khí nhà kính bao gồm các tổ chức và doanh nghiệp có khả năng gây ra khí nhà kính vượt quá ngưỡng quy định. Bao gồm:

✅ Các cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp:

– Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên

– Công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên

– Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên

–  Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên

✅Các cơ sở có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương

✅ Các cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hàng năm từ 65.000 tấn trở lên

Bài viết liên quan