KIỂM TRA LẤY MẪU NGẪU NHIÊN KHÂU CUỐI – FRI

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Việc đánh giá các đặc tính chính của sản phẩm được thực hiện ở giai đoạn cuối của quá trình sản xuất khi lô hàng được sản xuất 100% và ít nhất 80% đã được đóng gói. Dịch vụ này thông thường được sử dụng để đảm bảo việc xuất hàng đúng theo Phương pháp lấy mẫu quốc tế ANSI/ ASQ Z1.4, ISO 1259, BS6001, GB 2828 hoặc bất kỳ phương pháp nào do khách hàng chỉ định. Số lượng mẫu tiêu biểu của lô hàng sẽ được lấy ra ngẫu nhiên để đánh giá bằng quan sát.

Thông thường sản phẩm được kiểm tra đối với:

  1. Toàn bộ số lượng thành phẩm
  2. Kích thước và kiểm tra tại hiện trường
  3. Kiểm tra việc thực hiện đối với thành phẩm
  4. Kiểm tra bên ngoài, tay nghề, màu sắc, kích thước, số lượng, v.v.
  5. Kiểm tra bao bì đóng gói, nhãn mác, mã vạch, ký hiệu gửi hàng, v.v.

LỢI ÍCH CỦA KIỂM TRA LẤY MẪU NGẪU NHIÊN KHÂU CUỐI

Việc kiểm tra ngẫu nhiên cuối cùng được coi là hữu hiệu như là một việc Đảm bảo Chất lượng trước khi xếp hàng xuống tàu. Tuy nhiên, nếu chỉ thực hiện dịch vụ này không thôi thì sẽ không chắc chắn nếu sản phẩm bị sai quy cách, mắc lỗi hoặc không phù hợp được phát hiện rất sát với thời hạn giao hàng. Việc kết hợp giữa kiểm tra ngẫu nhiên cuối cùng FRI với kiểm tra sản xuất ban đầu IPI hoặc trong quá trình sản xuất DPI được khuyến khích để xác định các nguy cơ tiềm ẩn sớm trong quá trình sản xuất.

LƯU Ý:

1) Việc thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên cuối cùng trước khi xếp hàng xuống tàu có thể không ngăn ngừa hoặc không khắc phục được các nguy cơ có thể xuất hiện ở giai đoạn đầu của chu trình sản xuất chẳng hạn như thiết kế sản phẩm, mua nguyên vật liệu đầu vào, thử mẫu, và đánh giá nhà cung cấp. Người ta khuyến nghị rằng các sản phẩm có nguy cơ rủi ro cao thì cần sự can thiệp sớm hơn để đảm bảo chất lượng, chẳng hạn như xem xét thiết kế sản phẩm, đánh giá nhà cung ứng, thử mẫu và thực hiện việc kiểm tra cuối cùng kết hợp với kiểm tra ban đầu hoặc kiểm tra trong quá trình sản xuất như là một giải pháp tổng thể để đảm bảo chất lượng.

2) Việc lấy mẫu có thể được thưc hiện ở giai đoạn này để kiểm tra tại phòng thí nghiệm. Các mẫu sản phẩm được lấy tại xưởng (hoặc một địa điểm lấy mẫu) và chuyển cho phòng thí nghiệm. Việc lấy mẫu có thể được thực hiện như là một phần của kiểm tra hàng hoá hoặc như là một dịch vụ riêng biệt.

Bài viết liên quan

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tin tức

Các tiêu chuẩn ISO