SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI VÀ PQI VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN

Ngày 5/6/2018, Sở Công thương Hà Nội đã phối hợp cùng PQI Việt Nam tổ chức thành công buổi Hội nghị tập huấn và hướng dẫn thực hiện HACCP và ISO 22000 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội.


Tại buổi hội thảo, lãnh đạo phòng Công nghiệp của Sở Công thương đã giới thiệu chi tiết các điểm mới của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm. Theo điểm k của Điều 12, các “Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm” có bao gồm các “cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000….”. Theo đó, lãnh đạo Sở Công thương đã giới thiệu PGS.TS. Đỗ Văn Chương – chuyên gia kiêm cố vấn cao cấp về đào tạo về Vệ sinh an toàn thực phẩm của PQI Việt Nam giải thích thêm với các doanh nghiệp tham gia Hội nghị về quy trình xây dựng và triển khai cấp chứng nhận đối với các hệ thống quản lý quốc tế có thể thay thế Giấy chứng nhận đủ điệu kiện an toàn thực phẩm.

Qua hội nghị tập huấn, lãnh đạo các doanh nghiệp đã có cơ hội tìm hiểu khái quát về các hệ thống tiêu chuẩn tiên tiến như GMP, SSOP, HACCP và Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000. Từ đó, các doanh nghiệp sẽ cân nhắc và triển khai xây dựng và thực hiện hệ thống phù hợp, tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm bớt ảnh hưởng của các thủ tục hành chính tới hoạt động doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tin tức

Các tiêu chuẩn ISO