ISO 50001:2018 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, doanh nghiệp ngày càng phải quan tâm hơn đến việc giảm chi phí hoạt động và giảm giá thành để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Có nhiều yếu tố cấu thành chi phí hoạt động; trong đó chi phí sử dụng năng lượng có thể chiếm phần lớn, và đóng vai trò ngày càng quan trong khi giá năng lượng luôn có xu hướng tăng không ngừng. Các doanh nghiệp không thể kiểm soát được giá cả của các nguồn năng lượng, các chính sách của chính phủ hay toàn bộ nền kinh tế thế giới, tuy nhiên, họ có thể cải thiện phương pháp quản lý năng lượng  nhằm giảm chi phí cũng như lượng năng lượng tiêu thụ.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001:2018 giúp Doanh nghiệp quản lý năng lượng có hiệu quả vì nó được thiết lập dựa trên các mô hình quản lý khác đã được hơn một triệu doanh nghiệp áp dụng trên toàn thế giới như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 14001 (quản lý môi trường), ISO 22000 (an toàn thực phẩm), ISO/IEC 27001 (an toàn thông tin). Đặc biệt, ISO 50001:2018 cũng áp dụng chu trình PDCA (Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến) nhằm cải tiến liên tục hệ thống quản lý năng lượng. Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, không phân biệt qui mô, lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên đối tượng doanh nghiệp đầu tiên cần áp dụng ISO 50001:2018 thông thường là các doanh nghiệp có sử dụng năng lượng đáng kể, đặc biệt là năng lượng có nguồn gốc hóa thạch; chẳng hạn như doanh nghiệp sản xuất thép, xi măng, lọc dầu, sản xuất bia vv…

Li ích đối với Doanh nghiệp của bạn

Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 cung cấp cho doanh nghiệp các chiến lược quản lý nhằm nâng cao tính hiệu quả của việc sử dụng năng lượng đồng thời giảm thiểu chi phí. Thực hiện ISO 50001:2018 mang lại lợi ích trực tiếp đối với doanh nghiệp như sau:

  • Mang lại những lợi ích nhanh chóng cho doanh nghiệp bằng cách tối đa hóa việc sử dụng năng lượng cũng như những tài sản có liên quan đến sử dụng năng lượng, do đó giảm thiểu chi phí cũng như lượng năng lượng tiêu thụ.
  • Doanh nghiệp cũng sẽ góp phần tích cực trong việc giảm sự suy giảm tài nguyên năng lượng và giảm thiểu những tác động của việc sử dụng năng lượng trên toàn thế giới, ví dụ như hiện tượng nóng lên của trái đất;
  • Tiếp cận vốn của ngân hàng và các chương trình hỗ trợ tài chính tốt hơn
  • Nâng cao hình ảnh của Doanh nghiệp với các tổ chức chính quyền, khách hàng và cộng đồn
  • Bảo tồn nhiên liệu và năng lượng thông qua thực hiện các chương trình cải tiến liên tục
  • Đáp ứng các yêu cầu của luật và các cam kết quốc tế của chính phủ về sủ dụng năng lượng có hiệu quả và giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường do việc sử dụng năng lượng.

Bài viết liên quan