ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ

> Vì sao Doanh nghiệp cần Chứng nhận? Trong môi trường kinh doanh hiện nay, những tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp mà khách hàng đưa ra là liệu Nhà cung cấp có chi phí cạnh tranh, uy tín tốt, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt và tuân thủ các luật định hay không? Để tạo dựng thương hiệu tốt có uy tín, có khả năng cạnh tranh trong môi trường đó, Doanh nghiệp cần khẳng định đẳng cấp chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ thông qua việc đạt được tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống bởi các Tổ chức chứng nhận độc lập được Quốc tế Công nhận.
> Các Chương trình chứng nhận của PQI Việt Nam

ISO 9001:2015 Hệ thống Quản lý chất lượng
ISO 22000:2018 Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm
HACCP Chương trình an toàn thực phẩm
ISO 14001:2015 Hệ thống Quản lý Môi trường
SA 8000:2014 Trách nhiệm xã hội
ISO 45001:2018 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
ISO 27001:2013 Hệ thống quản lý An Ninh Thông tin
ISO 13485:2016 Hệ thống quản lý chất lượng đối với thiết bị y tế
ISO 50001:2018 Hệ thống quản lý năng lượng
GMP Thực hành sản xuất tốt

Bài viết liên quan

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tin tức

Các tiêu chuẩn ISO