Đơn đăng ký chứng nhận

Quý khách hàng vui lòng điền đầy đủ Đơn đăng ký và gửi lại PQI Việt Nam trong thời gian sớm nhất để việc triển khai cung cấp dịch vụ Đánh giá và cấp chứng nhận được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!