ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP

ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP LÀ GÌ?

Đánh giá nhà cung cấp là thẩm định khả năng của nhà sản xuất có đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng về mặt chất lượng, số lượng và phương thức giao hàng hay không. Những cuộc đánh giá như vậy có thể điều chỉnh theo những nhu cầu và đòi hỏi riêng của từng khách hàng.

Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP 

 • Đáp ứng xu hướng toàn cầu hóa.
 • Để tối ưu hóa hệ thống cung cấp, ngoài khả năng sản xuất, hàng loạt các khía cạnh khác cũng được các khách hàng xem xét.
 • Lựa chọn đúng nhà cung cấp là một trong những điều kiện quan trọng nhất để thành công trong việc tìm nguồn hàng. 

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BAO GỒM:

 • Cấu trúc quản lý
 • Thực hiện việc quản lý chất lượng cho quy trình và hệ thống
 • Các chứng chỉ đã được công nhận và mã số chứng chỉ
 • Công nghệ sản xuất và cơ sở vật chất của nhà sản xuất
 • Đánh giá khả năng hiện tại so với khối lượng công việc theo dự án và khả năng trang thiết bị
 • Quản lý nguyên liệu và sản phẩm
 • Công nghệ kiểm tra phá hủy và không phá hủy
 • Khảo sát chi tiết việc sản xuất, kinh doanh

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP CỦA PQI Việt Nam

Xu hướng toàn cầu hóa đã thúc đẩy hoạt động thương mại, thuê sản xuất và gia công tại các nước đang phát triển. Để tối ưu hóa hệ thống cung cấp, ngoài khả năng sản xuất, hàng loạt các khía cạnh khác cũng được các khách hàng xem xét. Lựa chọn đúng nhà cung cấp là một trong những điều kiện quan trọng nhất để thành công trong việc tìm nguồn hàng.

Dịch vụ đánh giá chất lượng nhà máy do Công ty TNHH PQI Việt Nam cung cấp giúp thẩm định khả năng của nhà sản xuất có đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng về mặt chất lượng, số lượng và phương thức giao hàng hay không. 

Bài viết liên quan