KIỂM TRA VIỆC BỐC HÀNG LÊN TÀU HOẶC CONTAINER

Kiểm tra lúc xếp hàng lên tàu liên quan tới việc chứng kiến hàng hoá được xếp vào công ten nơ tại cảng xếp hàng để đảm bảo rằng không có sự thay thế hàng và việc xếp hàng được tiến hành đúng yêu cầu, cũng như xác nhận rằng và các chứng từ giao hàng và đóng gói đều theo đúng quy định.

Dịch vụ này bao gồm:

  • Kiểm tra số lượng thùng carton được xếp lên tàu có đúng với đơn hàng đã mua hoặc đúng với chứng từ giao hàng hay không.
  • Xác nhận nhãn quan tính đồng nhất của sản phẩm
  • Xác nhận hàng hoá đã xếp lên tàu phù hợp với hàng hoá đã được kiểm tra trước đó (nếu đây là một dịch vụ tích hợp với kiểm tra ngẫu nhiên cuối cùng)
  • Kẹp chì công ten nơ
  • Xác nhận chứng từ gửi hàng và đóng gói là theo đúng yêu cầu.

Bài viết liên quan