Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Tổ chức chứng nhận ISO hàng đầu tại Việt Nam PQI thông báo tuyển dụng: Hiện nay nhằm bổ sung nguồn nhân sự cho phòng kinh doanh, công ty TNHH PQI Việt Nam tại Hà Nội cần tuyển nhân sự....

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh quý 2/2017

Tổ chức chứng nhận ISO hàng đầu tại Việt Nam T.Q.C.S.I thông báo tuyển dụng: Hiện nay nhằm bổ sung nguồn nhân sự cho phòng kinh doanh, công ty TNHH T.Q.C.S.I Vietnam tại Hà Nội cần tuyển gấp nhân sự....