Đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý

> Vì sao Doanh nghiệp cần Chứng nhận.Trong môi trường kinh doanh hiện nay, những tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp mà khách hàng đưa ra đó là liệu Nhà cung cấp có chi phí cạnh tranh, uy tín tốt, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt và tuân thủ các luật định. Để tạo dựng thương hiệu tốt có uy tín, có khả năng cạnh tranh trong môi trường đó, Doanh nghiệp sẽ cần sự khẳng định đẳng cấp chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ thông qua việc đạt được tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống bởi các Tổ chức chứng nhận độc lập được Quốc tế Công nhận.
> Các Chương trình chứng nhận của PQI Việt Nam

ISO 9001:2008 Hệ thống Quản lý chất lượng..»
ISO 22000:2005 Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm..»
HACCP Code:2003 Chương trình an toàn thực phẩm..»
ISO 14001:2004 Hệ thống Quản lý Môi trường..»
SA 8000:2001 Trách nhiệm xã hội..»
OHSAS 18001 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp..»
ISO 27001:2005 Hệ thống quản lý An Ninh Thông tin..»
ISO 13485:2003 Hệ thống quản lý chất lượng đối với thiết bị y tế
ISO 50001 Hệ thống quản lý năng lượng
GMP Thực hành sản xuất tốt