ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT HTQLCL VÀ HTQLMT THEO ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 TẠI TỔNG CÔNG TY VINACONEX

Buổi đào tạo do chuyên gia của TQCSI Việt Nam trực tiếp giảng dạy cho các trưởng phòng ban của Tổng Vinaconex diễn ra ngày 10.05.2017 đã cung cấp và chỉ ra những cập nhật mới nhất của phiên bản mới iso 9001 2015 và iso 14001 2015 cũng như những yêu cầu và hướng dẫn về cập nhật và đánh giá chuyển đổi từ phiên bản cũ. Điểm nhấn của buổi training là thông tin về lộ trình chuyển đổi, các bước chuyển đổi và phương pháp đánh giá phân tích hiện trạng – bước quan trọng đầu tiên trong lộ trình chuyển đổi.

Một số hình ảnh của buổi đào tạo: