KHÓA ĐÀO TẠO ĐẢM BẢO & KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QA&QC

QA (Quality Assurance) là giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm.

QA là bộ phận chỉ huy, chịu trách nhiệm toàn bộ về tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm (gọi tắt là KCS, tiếng Anh là QC) là kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm; được đặt xen kẽ giữa các công đoạn sản xuất và ở khâu thành phẩm để kiểm tra chất lượng của các sản phẩm. QC là bộ phận thi hành những quy định, hướng dẩn của QA trong việc kiểm tra, phân loại chất lượng sản phẩm.

Giới thiệu các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn phổ biến đang áp dụng tại Việt Nam và thế giới.

MỤC TIÊU

–         Cung cấp những kiến thức chung về các phương thức và tiêu chuẩn quản lý Chất lượng

–         Trang bị nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm cần thiết về việc áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015.

–         Chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình đánh giá để tránh những sơ sót phổ biến

–         Kiểm soát quá trình bằng thống kê tạo ra tư duy cho cải tiến liên tục nhờ:

–         Xác định được các qui luật từ phân tích dữ liệu thống kê

–         Đề xuất các giải pháp nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm

–         Tạo sự phối hợp giữa QA với QC và nhân viên tác nghiệp, nhằm loại bỏ nguyên nhân gây ra lỗi – khuyết tật.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Nhân sự làm bộ phận kỹ thuật, bảo trì, trưởng phó các bộ phận sản xuất.

Các tân cử nhân, tân kỹ sư các ngành cơ khí, xây dựng, công nghệ thực phẩm, môi trường,… Sinh viên chuẩn bị và vừa tốt nghiệp thuộc các trường Đại học/Cao đẳng.

Người đi làm và cá nhân mong muốn trở thành chuyên gia chất lượng chuyên nghiệp.

Bài viết liên quan

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tin tức

Các tiêu chuẩn ISO